Reclame en promotie: folder verspreiding

Onder promotie verstaat men het onder de aandacht brengen van een nieuw of bestaand product. Het doel daarvan is de omzet van het product te verhogen. Promotie is een onderdeel van marketing. De marketing bestaat onder andere uit de promotie, maar ook uit reclame maken voor het product. Reclame is alleen het ter kennisgeving van de promotie van een product. Dat kan via reclames op de tv, internet, bladen, radio, folders en dergelijke. [Meer lezen]