Reclame en promotie: folder verspreiding

Onder promotie verstaat men het onder de aandacht brengen van een nieuw of bestaand product. Het doel daarvan is de omzet van het product te verhogen. Promotie is een onderdeel van marketing. De marketing bestaat onder andere uit de promotie, maar ook uit reclame maken voor het product. Reclame is alleen het ter kennisgeving van de promotie van een product. Dat kan via reclames op de tv, internet, bladen, radio, folders en dergelijke. Reclame moet u dus weer wel zien als een vorm van promotie. 

Promotie

Zo kunt u door middel van een prijsverlaging meerwaarde geven aan een product. Dit is een vorm van promotie. Ook kan de hoeveelheid verhoogd worden van een product dat gekocht wordt. In plaats van 1 kilogram waspoeder krijgt men dan 2 kilogram voor hetzelfde bedrag. Andere vormen van promoties zijn spaaracties, kortingsbonnen, prijsvragen of het geven van premiums. In veel gevallen zijn dit dan gratis voorwerpen die handig of leuk zijn. Deze vormen van promoties hebben alleen effect gedurende de tijd dat de promotie duurt. Tijdens de promotie zal de afname van het product groter worden. Zodra het klaar is, neemt de afname weer af tot de waarde die hij had voor de promotie. Het komt voor dat de afname van de producten, waarvoor er een promotie is geweest, na het stoppen ervan, lager is dan voordat de promotie begon. De markt kan een tijdje verzadigd zijn. Bij bijvoorbeeld waspoeder kopen bij een promotie veel gezinnen meer wasmiddelen in dan gebruikt wordt. Ze kunnen nu dus een tijdje vooruit en hoeven nog geen nieuwe te kopen.
Een bedrijf die promoties geeft, zal altijd wachten totdat de verkoop weer normaal is. Hij zal met zo min mogelijk middelen de kosten van de promotie eruit proberen te halen. Indien de verkoop van een product stagneert, kan besloten worden te starten met de tweede promotie. Tijdens een dergelijke promotie zal er alles aan gedaan worden om nog zoveel mogelijk van de oude producten te verkopen. Met die omzet wordt geprobeerd een nieuw product te ontwikkelen. U kunt ook zeggen dat promotie verkoopbevordering is. Het is een actie waarbij tijdelijk een verandering zal optreden in de prijs-waardeverhoudingen van een product.

Doelen

Reclame wordt gedaan om de mensen op de hoogte te brengen van een product. Een bedrijf zal aangeven dat zijn product beter en goedkoper is dan dat van de concurrenten. Ze wachten gespannen af en hopen dat de kopers positief reageren op de reclame. De omzet zal idealiter verhogen. Daarom is een goede reclame zeer belangrijk. Laat u echter nooit te snel verleiden tot het kopen van een product. Kijk wat het u persoonlijk oplevert. Folders verspreiden wordt dus gedaan om bepaalde promoties van producten onder de aandacht van de mensen te brengen. Ook kan met folders verspreiden nieuwe producten onder de aandacht worden gebracht.


Delen